Start » Odznaki » Złota odznaka Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
13
zwiedzajacych

Złota odznaka Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

Złota odznaka Stowarzyszenia Marynarki Wojennej
Złota odznaka SMW.

     W trakcie XXII walnego Zjazdu SMW, jego uczestnicy zdecydowali się na opracowanie regulaminu oraz zaprojektowanie Złotej Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Podczas obrad Walnego Zjazdu w 1969 ustanowiono Odznakę Honorową, która miała być nadawana „ za wybitne zasługi położone dla całości Stowarzyszenia”.
   Regulamin ograniczał liczbę odznaczonych do 24 osób (żyjących) wyłącznie członków SMW. W myśl statutu, odznaki otrzymali automatycznie członkowie honorowi SMW: Jan Busiakiewicz, Władysław Nadratowski, Konrad Namieśniowski i Bohdan Wroński, którzy zarazem utworzyli pierwszą kapitułę. 
    W roku 1970 na jubileusz 25-lecia SMW Zarząd Główny SMW wystąpił do kapituły o nadanie odznak: Stefanowi Wolffowi, Julii Mackus, Bolesławowi Łassie, Brunonowi Jabłońskiemu, Wiesławowi Krzyżanowskiemu, Kazimierzowi Gidzińskiemu i Zygmuntowi Kicińskiemu. Obecni, otrzymali odznaki 15 lutego 1970 po otwarciu wystawy Marynarki Wojennej w Instytucie im. gen. Wł. Sikorskiego z rąk amb. Edwarda Raczyńskiego.
   Odznaka wykonana jest w złocie w londyńskiej firmie Spinks. Ma identyczne cechy jak odznaka Stowarzyszenia MW, wprowadzona później wyjąwszy metal.

   Więcej o odznakach SMW patrz: Odznaki Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.  

  

ten artykuł przeczytano : 3448 razy.