Start » Wydawnictwa » Nasze Sygnały Nr 166

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
13
zwiedzajacych

Nasze Sygnały Nr 166

Nasze Sygnały Nr 166
NS Nr 166.

Nasze Sygnały Nr 166 I–VI 1990
W numerze:
• Jan Busiakiewicz, Pożegnanie Bolka Markowskiego oraz jego pogrzeb.
• Bolesław Markowski ,Służba zdrowia (fragment ze wstępu Podchorążych z Ujazdowa)
• Bolesław Markowski, Szkic autobiograficzny (fragment tekstu Podchorążych z Ujazdowa o pracy po wojnie w Hondurasie brytyjskim (1961) i w Wlk. Brytanii w 1971. Za prace tamże otrzymał order oficerski OBE (Order of the British Empire).  Markowski napisał na podstawie doświadczeń w Hondurasie kilka prac naukowych. Jedna o autotransfuzji została włączona do podręczników chirurgii ginekologicznej J.C. Moir, Lancet 1960, tenże: Operative Obstetric w 7. Edycji P.764). W 1965 zaproponowano mu pracę naukowo-badawcza w londyńskim Szpitalu Uniwersyteckim.
• Wiesław Krzyżanowski, Rocznicowy raptularz (bardzo obszerne informacje, relacje, wspomnienia, które napłynęły do redakcji)
• Julian Czerwiński, Pułk Morski (Druga część materiału przedstawiona w poprzednim numerze Naszych Sygnałów o działaniach Pułku Morskiego w okresie od lipca do grudnia 1920 roku. Warto zatem w tym miejscu przypomnieć skład kadry pułku.


Dowództwo pułku:
Dca kpt. mar. Konstanty Jacynicz, adiutant por, mar Tadeusz Podjazd-Morgenstern, operacyjny ppor.,ar. Edward Rojek, dca plutonu technicznego por, mar. Godfryd Niezabitowski, lekarz por Stanisław Linke, kapelan ks. Władysław Miegoń, oficer taborowy pchor. Stanisław Godek.
Kadra 1. Batalionu Morskiego (VII–18.XII.1920):
Dca kpt. mar. Antoni Wąsowicz, adiutant por. mar. Roman Pieńkowski, operacyjny ppor. piechoty Paweł Laskowski; oficer łączności pchor. Czesław Wnorowski, oficer kasowy pchor. Mieczysław Witkowski i oficer prowiantowy pchor. Tadeusz Turkowski
1. Kompania: dca por. mar, Marian Wolbek; oficerowie – podporucznicy Tomasz Duracz Ludwik Ziembicki oraz pchor. Henryk Dunin-Marcinkiewicz
2. Kompania: dca por mar. Michał Wilkicki; oficerowie: por. mar Aleksander Hulewicz, ppor. mar. ppor. mar.: Włodzimierz Kodrębski i Jerzy Krępski
Półkompania KM: dca por. mar. Ignacy Błażewicz, młodszy oficer pchor. Bolesław Dunin-Marcinkiewicz.
Kadra 2. Batalionu Morskiego (VII–01.II. 1921):
Dca kpt. mar. Adam Mohuczy, adiutant por. mar. Romuald Gintowt-Dziewałtowski, operacyjny por. piechoty Lucjan Swoboda
1. Kompania, dca por. mar Michał Borowski; oficerowie: ppor. mar Bartłomiej Kusztyb i podchorążowie Stefan Gebethner i Marian Filipowicz
2. Kompania, dca por. mar. Stanisław Kulczycki, kadra: podchorążowie Olgierd Zukowski i Aleksander Król.
Kadra 3. Batalionu Morskiego (12.VIII–24.XI 1920):
Dca kpt. mar. Włodzimierz Steyer, adiutant por. Wiktor Porębski
Dca plutonu technicznego por. inż. Wacław Głogowski, lekarz batalionu pchor. Lucjan Tomaszunas, oficer kasowy ppor. Stanisław Zgirczyński, oficer mundurowy pchor. Bronisław Bończak, prowiantowy sierżant sztabowy Wiewióra.
1. Kompania, dca ppor. Lucjan Wrzesiński; kadra: ppor. Stefan Okupski i pchor. Ignacy Pogorzelski
2. Kompania, dca por. mar. Kazimierz Śliwerski; jadra: ppor. mar. Jerzy Bohuszewicz i pchor. Józef Woźnicki
Półkompania KM, dca por. mar. Konstanty Rakusa-Suszczewski; kadra: por. mar Włodzimierz Staszkiewicz i pchor. Romuald Krzymowski.


Za bohaterstwo wykazane na polu chwały Krrzyż Virtuti MiIlitari otrzymali:
1)Adam Bartnik, 2) sierżant sztabowy mar. Aleksander Brzeszko, 3) por. mar. Tadeusz Duracz, 4) por. mar. Aleksander Hulewicz, 5) kpt. mar Konstanty Jacynicz, 6) ks. Władysław Miegoń, 7) kpt. mar. Adam Mohuczy, 8) por. mar. Roman Pieńkowski, 9) sierżant sztabowy marynarki Seweryn Pióro, 10) por. mar. Tadeusz Podjazd-Morgenstern, 11) starszy marynarz Józef Walewski, 12) por. mar. Marian Wolbek.

Cykl materiałów NA 50. ROCZNICĘ. W tym OORP „Orzeł”, „Garland” i „Grom”;  Wyjątrki z albumu planó3 Okrętów Rzeczypospolitej Polskiej 1920–1946 Stanisława Mariusza Piaskowskiego oraz wspomnienia: S. Tumaniszwili, Moja służba na „Gromie”; J. Tumaniszwili, Polska flota w kampanii norweskiej; T. Lewandowski, Jasiu nie chowaj głowy; L. Hulewicz, Gromowcy; ; mogiły narwickie, M. Wasilewski Burza przed Narvikiem; Z. Węglarz Burza w Narviku; K. Kowalski, Na Iskrze po zejściu załogi; S. Kuty, Bunt załogi.

• Przyczynki, komentarze, informacje (godna „przypomnienia” wątpliwa praca Poczty Polskiej w upamiętnianiu na znaczkach pocztowych bojów wrześniowych w 1939 roku. Przedstawiono m.in. „kapitana artylerii” Zbigniewa Przybyszewskiego oraz dziwnie ubrano, niezgodnie z jakimikolwiek przepisami mundurowymi. Nie jest to jedyne zastrzeżenie do emitenta znaczków pocztowych. Upamiętniony ORP „Piorun” (II) ma niewłaściwą datę wejścia do służby... Trzeba zawsze sprawdzać wszelkie dane, ale czy pocztowcy mają na to czas oraz ochotę?
• Ludzie morza: Antoni Świrbutowicz ( o sobie i kolegach)
• Z żałobnej karty. Wspomnienia o Tadeuszu Nowicki, Zbigniewie Janowskim i Mieczysławie Maju.
• Kronika Stowarzyszenia (kto dołączył do SMW oraz składki  na Fundusz Opieki oraz fundusz „Naszych Sygnałów”
• Z kolegami po świecie, fragmenty 11 listów
• Lech Stróżniak Droga do marynarki
• Romuald Tymiński ORP „Ślązak” (3)
   Stron 96.
                                                                                                                                                         Józef Wąsiewski

ten artykuł przeczytano : 4192 razy.