Start » Varia » Polskie drugie "Ptaszki"

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
13
zwiedzajacych

Polskie drugie "Ptaszki"

Polskie drugie
ORP "Jaskółka" (II).

Polskie „Ptaszki” (II)


     Po skreśleniu w 1931 roku z ewidencji pierwszych trałowców zwanych potocznie od nazw okrętów ptaszkami, przestał istnieć dywizjon trałowców. Nie oznaczało to, że można było zaprzestać szkolenia marynarzy w broni podwodnej. Kanonierki „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller” w istocie nie nadawały się do tego celu. Trzeba było w trybie pilnym znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 
      W kierownictwie Marynarki Wojennej Zapadła decyzja o konieczności zbudowania okrętów w kraju. Projekty wykonał inż. Aleksander Potyrała. Jednostki nie przekraczały 200 ton wyporności, miały jednak liczne zalety okrętu morskiego i powstawały - co najważniejsze -  na miejscu. Było to zresztą zgodne z szeroko popularyzowanym zadaniem - hasłem umieszczanym na chociażby drukach telegramów: KUPUJĄC WYROBY KRAJOWE, ZMNIEJSZACIE BEZROBOCIE I ZWIĘKSZACIE DOBROBYT KRAJU. [Por. nalepka propagandowa LMK na naszej stronie Polskie Ligi Morskie]. W dniu 26 stycznia 1933 zamówiono w Państwowych Zakładach Inżynierii „URSUS” ośmiocylindrowe silniki Diesla do budowanych czterech traulerów (trałowców) typu Jaskółka. Pierwszy powstawał w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni. „Mewa” rodziła się w Stoczni Gdyńskiej.(Tę Stocznię uzależnioną od Stoczni Gdyńskiej zlikwidowano 10 lipca 1936, co wynikało także ze złego wyposażenia, braku drugiego doku, części itp). „Rybitwa” oraz „Czajka” – w stoczni Państwowych Zakładów Inżynierii w Modlinie.
Minister Spraw Wojskowych w rozkazie Nr 7 z 17 września 1934 pod pozycją 128 nadał nazwy: ORP „Mewa” (I) po przebudowanie na OH: „Pomorzanin (II) oraz nowo budowanym: „Jaskółka” (II), „Mewa” (II), „Rybitwa” (II) i „Czajka” (II).


     Pierwszego maja 1935 kpt. mar. Wiktor Łomidze został wyznaczony przez szefa KMW dowódcą ORP „Jaskółka” (II) oraz tym czasowym dcą dywizjonu minowców. Czwartego maja 1935 (Rozkaz Nr 36 KMW)  powołano komisję do odbioru okrętów budowanych w kraju w składzie: przewodniczący: kmdr por. Włodzimierz Steyer, członkowie: kierownik nadzoru budowy kmdr por. inż. Zdzisław Śladkowski oraz dowódca każdego z odbieranych okrętów.


     Do linii okręty weszły:
ORP Jaskółka” 27 lipca 1935;
ORP „Mewa” d.o. kpt. mar. Marian Romanowski od 25 października 1935;
ORP „Rybitwa” d.o. kpt. mar. Jerzy Kossakowski od 21 grudnia 1935;
ORP „Czajka” d.o. kpt. mar. Kazimierz Szalewicz od 10 lutego 1936.


     Kolejny rozkaz KMW ukazał się w Dzienniku Zarządzeń Nr 1/tajny z 13 stycznia 1936 o treści: Wznawiam z dniem 20.01.1936 we Flocie organizację Dywizjonu Minowców zawieszoną Dz. Zarz. Tj. szefa KMW Nr 18 z dnia 22,12,1934. Skład Dywizjonu Minowców:
OORP „Kmdt Piłsudski” i „Gen. Haller”
OORP „Jaskółka”, „Mewa”, Rybitwa” i „Czajka” (z chwilą wejścia do służby).
Dywizjon Minowców podlega bezpośrednio Dcy Floty. Gospodarczo tymczasowo należy do C.W.S.F.
Dowódca ORP „Jaskółka” jest czasowo dcą Dyonu.


     W sierpniu do służby weszły budowane w gdyńskich Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej nie ukończone trałowce serii Jaskółka. Były to:
ORP „Czapla”.
ORP „Żuraw”.


     Pierwszego września 1939 dywizjon pod dowództwem kmdr. ppor. Zdzisława Boczkowskiego rozpoczął udział w wojnie. Pierwszym zadaniem było postawienie zapory minowej według planu „Rurka”. Okrętami wówczas dowodzili: ORP „Jaskółka” kpt. mar. Tadeusz Borysiewicz, ORP „Mewa”, kpt. mar. Wacław Lipkowski, ORP „Rybitwa” kpt. mar. Kazimierz Miładowski, ORP „Czajka” kpt. mar. Aleksy Czerwiński, ORP „Czapla” kpt. Eligiusz Ceceniowski oraz ORP „Żuraw” kpt. mar. Robert Kasperski.


     Pierwszego dnia wojny największe straty poniósł ORP „Mewa”. Okręty działały aktywnie. W dniach 8 i 12 września  wyszły pod Mechelinki, Nocą 12/13 września postawiły zaporę minową w zatoce. Czternastego rano w wyniku silnego nalotu zatonęły „Jaskółka” i „Czapla” oraz „Pomorzanin” i „Lech”. Pozostałe TRB przeszły do Helu i tam zostały rozbrojone a załogi zeszły do działań na lądzie.


     Podstawowe dane. Załoga 2 + 22. Dane taktyczno-techniczne. Wyporność 183/203 t. Wymiary: 45 x 5,5 x 1,55 m. Uzbrojenie: armata kal. 75 mm wzoru 1926, dwa ckm Maksim wz. 08, 20 min, dwa zestawy trałowe. Dwa silniki ośmiocylindrowe Diesla po 520 KM  typu Nohab z Ursusa na licencji szwedzkiej Nyquist-Holm zapewniały prędkość 17,5 w.
ORP „Czajka” miała ponadto nkm Hotskiss.
OORP „Żuraw” i „Czapla” były uzbrojone w nkm Hotskiss oraz dwa ckm Maksim wz. 08.

                                                                                                  Józef Wąsiewski

ten artykuł przeczytano : 5324 razy.