Start » Odznaki » Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
13
zwiedzajacych

Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych

Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Awers odznaki Koła Naukowego WDiOM.

     W roku 2010 absolwenci studiów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni po raz pierwszy otrzymali odznaki swoich wydziałów. Odznaki zaprojektował na podstawie nadesłanego projektu do wykonania technicznego Paweł Śliwa; wykonane zostały w gdyńskiej firmie Celstan Stanisława Śliwy.

     Odznaki wykonano w złotawym stopie i polakierowano lakierem bezbarwnym. Odznaki mocowane są na pin.

1.       Odznaka Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Tarcza kartuszowa z obrzeżem. Pole tarczy kropkowane (heraldyczna barwa złota). Symbol stanowi tradycyjne koło sterowe, na które nałożono kotwicę admiralicji z cumą odwrotnie nałożoną niż na pozostałych symbolach polskiej Marynarki Wojennej. Nad symbolem łukowaty napis wersalikami W(ydział) D(owodzenia) I O(peracji) M(orskich). Wymiary odznaki: 20,7 x 15,54 mm.

2.       Odznaka Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Odznaka okrągła, obrzeżona. Pole odznaki kropkowane. Centralny symbol stanowi półsłońce z dziewięcioma wydłużonymi stożkowatymi promieniami, wstające nad horyzontem. Powyżej przy obrzeżu napis wersalikami W(ydział) N(auk) H(umanistycznych) i S(połecznych). Poniżej napis: A(kademia) M(arynarki) W(ojennej). Średnica odznaki: 19,83 mm.

3.       Odznaka Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Okrągła. Pole odznaki gładkie, z cienkim obrzeżem. W centrum obrzeżona róża wiatrów; na niej stylizowana kotwica admiralicji z przewiniętą cumą o dwukrotnym przebiegu cumy nad i pod trzonem kotwicy w centralnej części. Wokół centralnego symbolu biegnie koliście napis wersalikami od góry: WYDZIAŁ NAWIGACJI, od dołu: I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO. Przy obrzeżu umieszczono okrąg z cumy. Średnica odznaki 21,05 mm.

   W roku 2011 absolwenci Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, uczestnicy Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego po raz pierwszy otrzymają własną odznakę. Odznaka okrągła, obrzeżona z polem kropkowanym. W centrum widnieje symboliczny kształt polskiego wybrzeża morskiego z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, zaznaczonej wypukłą kropką. Akademia promieniuje na Bałtyk w postaci trzech wypukłych, współśrodkowych okręgów. Od AMW w górę biegnie zaznaczony obserwowalny sektor. Na obrzeżu napisy wersalikami: na górze: KOŁO NAUKOWE, pod spodem: BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO. Na dole wybrzeża napis wersalikami A(akademia) M(arynarki) W(ojennej) W(ydział) D(owodzenia) I O(peracji) M(orskich).Średnica 20,34 mm.

                                                                 Józef Wąsiewski

Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Awers odznaki Koła Naukowego WDiOM.
Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Rewers odznaki Koła Naukowego.
Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Awers odznaki WDiOM.
Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Rewers odznaki WDiOM.
Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Awers odznaki WNiUO.
Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Rewers odznaki WNiUO.
Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Awers odznaki WNHiS.
Odznaki wydziałowe Akademii Marynarki Wojennej kierunków cywilnych
Rewers odznaki WNHiS.
ten artykuł przeczytano : 5722 razy.