Start » Odznaki » Odznaka pamiątkowa dowódcy okrętu MW RP

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
10
zwiedzajacych

Odznaka pamiątkowa dowódcy okrętu MW RP

Odznaka pamiątkowa dowódcy okrętu MW RP
Odznaka pamiątkowa dowódcy okrętu MW RP

     W roku 2002 z inicjatywy kmdr. Janusza Dawidowicza zaczęła się kampania na rzecz wprowadzenia odznaki pamiątkowej dowódcy okrętu MW RP. Idea wzięła się stąd, iż w wielu marynarkach wojennych istniały odznaki wyróżniające dla dowódców okrętów – elity pośród kadr morskich uznawanej oficjalnie poprzez sprawowaną funkcję pierwszego po Bogu.


     W czasopiśmie MW „Bandera” Nr 1 (1872) z lutego 2003 dowódca MW RP ogłosił konkurs na odznakę dowódcy okrętu. Szef szkolenia morskiego DMW ogłaszając konkurs napisał: Z wywiadu środowiskowego, spotkań, rozmów i konsultacji wynika, że dowódcy okrętów MW oczekują, przykładem innych flot na świecie wprowadzenia Odznaki Pamiątkowej Dowódcy Okrętu MW RP.
Można powiedzieć, że inspiracją jest tutaj ranga stanowiska (RSO pkt 63) jak również podkreślenie funkcji, wizualne zaznaczenie stanowiska, co nie jest bez znaczenia w kontaktach z kolegami – marynarzami sojuszniczych flot.

    

     Projekty na konkurs miały wpłynąć do 5 maja 2003 roku.


     Wpłynęły liczne projekty, z których do finału dotarły idee zaprezentowane przez komandorów Waldemara Wierzykowskiego i J. Dawidowicza.
Idea zaczęła nabierać ciała i coraz poważniejszego charakteru.


     Jesienią pod kierownictwem dowódców flotyll zwoływano zebrania środowiskowe oficerów w służbie czynnej, którzy pełnili aktualnie funkcje d.o. lub byli nimi wcześniej.
     W dniu 24 września 2003 kadm. Andrzej Rosiński zwołał zebranie w 9. FOW, które wyłoniło komisję odznaki w składzie: kmdr ppor. Aleksander Gierkowski, kpt. mar. Mariusz Wadlewski i por. mar. Robert Józefczak.
     Drugiego października kadm. Maciej Węglewski zwołał zebranie kadry dowódczej 3. Flotylli Okrętów w omawianej sprawie. Utworzono komisję pod przewodnictwem kpt. mar. Dariusza Szarka oraz kmdr. por. Krzysztofa Maćkowiaka, kmdr. ppor. Tomasza Kępki, kmdr. ppor. Jarosława Serżysko i kmdr. ppor. Dariusza Larowskiego.
     Siódmego października kadm. Michał Michalski zwołał zebranie w 8. FOW i kadra powołała w konsekwencji komisję odznaki pod przewodnictwem kmdr. ppor. Andrzeja Wojtkowiaka oraz kpt. mar. Grzegorza Okuljara, kmdr. por. Franciszka Szarzyńskiego, kpt. mar. Henryka Skowrona, kpt. mar. Piotra Szymańskiego i ppor. mar. Michała Szóstakowskiego.
Komandor Andrzej Kowalski zwołał zebranie dców w dZH i 7 października powstała tam komisja w składzie: kmdr. ppor. Dariusz Beczek, kmdr ppor. Adam Sobków oraz kpt. mar. Marek Czarnecki.


     W regulaminie odznaki czytamy między innymi: odznakę przyznaje się na wniosek Komisji Odznaki Pamiątkowej, który zatwierdza dowódca flotylli (dZH). Przewidziano nowo obejmującym d.o. wręczanie odznaki w dniu objęcia tego stanowiska. Byłym d.o. – przewidziano ceremonialne wręczanie w czasie i okolicznościach przewidzianych przez dowódcę. Aktualny d.o. nosi odznakę po prawej stronie munduru powyżej górnego guzika. Były d.o. nosi odznakę na lewej stronie munduru nad górnym guzikiem lub nad baretkami.


     W opisie znaku czytamy:
     Odznakę stanowi połączenie gwiazdy jako symbolu nawigatora z podkładem w formie stylizowanej kotwicy oraz znaku dowódcy okrętu. Odznaka jest metalowa, jednowarstwowa, tłoczona w barwie złotej o wymiarach 20 x 20mm, wykonaną przez firmę Celstan Stanisława Śliwy na podstawie projekty J. Dawidowicza.


     Na podstawie opisanych wcześniej ustaleń w dowództwach flotyll i dZH dowódca MW adm. floty Roman Krzyżelewski wystąpił 30 grudnia 2003 do ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego z zatwierdzenie wzoru i regulaminu odznaki.


     Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 140/MON z 3 czerwca 2004 wprowadził odznakę honorową Dowódcy Okrętu Marynarki Wojennej, zatwierdził wzory: odznaki, jej legitymacji, nadał regulamin i wprowadził decyzję w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


     Dziękuję J. Dawidowiczowi za dostarczone materiały, dzięki którym mogę zaprezentować tę interesującą oraz ważną odznakę.
                                                                                                                                                          Józef Wąsiewski

 

ten artykuł przeczytano : 8312 razy.