Start » Odznaczenia » Medal Morski

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
10
zwiedzajacych

Medal Morski

Medal Morski
Medal Morski typ I awers

   Prezydent RP dekretem z dnia 3 lipca 1945 (londyński Dz.U.R.P. Nr 9 z dnia 4 lipca 1945) na podstawie   artykułu 79. Ustawy konstytucyjnej ustanowił Medal Morski, który ma charakter odznaczenia wojskowego.

Art. 2 (1) Medal Morski o średnicy 36 mm na czołowej stronie przedstawia wypukłe godło Marynarki Wojennej; prawa ręka z mieczem, w otoku ornamentu  z liści wawrzynowych; na odwrocie znajduje sie wypukły napis" "POLSKA SWEMU OBROŃCY" .

          (2) Medal Morski nosi się na ciemno-niebieskiej wstążce szerokości 37 mm z dwoma białymi prążkami szerokości 2 mm w odstępie 5 mm od brzegu wstążki.

          (3) Medal Morski jest wykonany z białego metalu.

Art. 3 (1) Medal Morski może być nadany tylko żołnierzowi Marynarki Wojennej za rzetelną służbę na morzu w czasie wojny.

          (2) Medal Morski może być nadany jednej osobie czterokrotnie.

          (3) Drugie, trzecie i czwarte odznaczenie wyraża się przez założenie na wstążkę posiadanego już Medalu jednego, dwóch względnie trzech okuć w kształcie listewek z białego metalu szerokości 5 mm z tłoczonymi splotami liści dębowych.

Art. 4 (1) Medal Morski po raz pierwszy może być nadany żołnierzowi Marynarki Wojennej, który przez okres 6 miesięcy był faktycznie zaokrętowany na biorących udział w operacjach bojowych okrętach Rzeczypospolitej, uzbrojonych statkach wcielonych do Marynarki Wojennej, lub okrętach i uzbrojonych statkach państw sprzymierzonych, albo przez okres 1 roku na takich okrętach i statkach nieprzebywających stale w warunkach operacyjno-bojowych, oraz na uzbrojonych statkach handlowych.

         (2) Przy następnych nadaniach wymagane jest faktyczne zaokrętowanie  na okrętach i statkach  określonych w ust. (1) - przez okres 12 miesięcy.

          (3) Przy ocenie warunków określonych w ust. (1) i (2) zalicza się okres faktycznego zaokrętowania od 1 września 1939 r.

          (4) Warunkiem nadania Medalu Morskiego jest rzetelene pełnienie służby i nienaganne sprawowanie się  podczas całego okresu, za który nadaje się Medal.

Art. 5 (1) Medal Morski jest równorzędny z Medalem Wojska i Medalem Lotniczym.   Odznaczenia te nosi się w kolejności ich nadania.

           (2) Żołnierze Marynarki Wojennej  noszą Medal Morski przed Medalem Wojska i Medalem Lotniczym.

Art. 6 (1) Medal Morski nadaje Prezydent Rzeczypospolitej.

         (2) Prezydent Rzeczypospolitej może upoważnić  do nadawania Medalu Morskiego  Naczelnego Wodza, a po wysłuchaniu opinii Naczelnego Wodza, Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.

Art. 7 (1) Odznaczeni otrzymują bezpłatnie  legitymacje i odznaki.

          (2) Przygotowanie legitymacji i i odznak na koszt Państwa  zarządza Minister Obrony Narodowej.

Art. 8 Medal Morski traci się w razie prawomocnego skazania na karę dodatkową obejmującą utratę odznaczeń wojskowych.

Art. 9. Wykonanie dekretu niniejszego powierza sie Ministrowi Obrony Narodowej.

Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia.

                                                                                 Prezydent Rzeczypospolitej: Wł. Raczkiewicz

                                                                                  Prezes Rady Ministrów: T. Arciszewski

                                                                                  Kier. Ministerstwa Obrony Narodowej: M. Kukiel, gen. dyw.

 

   W ilustracjach pokazujemy dwa medale wykonywane w róznym czasie i przez różnych producentów. Szczegóły róźnic widoczne na zdjęciach.

                                                                                                       Józef Wąsiewski

Medal Morski
Medal Morski typ I awers
Medal Morski
Medal Morski typ I rewers
Medal Morski
Medal Morski typ II awers
Medal Morski
Medal Morski typ II rewers
ten artykuł przeczytano : 8646 razy.