Start » Pamiątki » Medal pamiątkowy Polska Marynarka Wojenna 1998

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
10
zwiedzajacych

Medal pamiątkowy Polska Marynarka Wojenna 1998

Medal pamiątkowy Polska Marynarka Wojenna 1998
Awers medalu pamiątkowego 70-lecia PMW.


     W latach 1914-15 w Puławach sformowano legion pod patronatem KNP z inicjatywy W. Gorczyńskiego. Walczył w składzie Moskiewskiego Korpusu Grenadierów. Stał się zalążkiem Brygady Strzelców Polskich formowanej w Bobrujsku od września 1915 do marca 1916. W rok później przeformowano ją w Dywizję Strzelców Polskich.


     Z inicjatywy kadry powstało Towarzystwo Polskiej Wiedzy Wojskowej, założone 27 maja 1917 w Kijowie.
     Działało do 1939 roku. Spowodowało wydawanie Encyklopedii Wojskowej oraz Polski Zbrojnej. TWW oraz Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy zaangażował około stu autorów haseł, którzy od 1930 roku wydawali swoje prace w zeszytach. Ukazało się siedem tomów oraz 80 stron tomu ósmego. Komitet redakcyjny Encyklopedii stanowili: mjr dypl. Janusz Albrecht, mjr dypl. Stanisław Biegański, płk dr Marian Buszyński, ppłk dypl. Wacław Dahlem, mjr dypl. Tadeusz Dekański, ppłk dypl. Józef Englicht, mjr dr Tadeusz Felsztyn, kmdr dypl. Stefan Frankowski, mjr int. Alfred Grabowski, kpt. dypl. Juliusz Kozolubski, ppłk dypl. Pil. Stanisław Kuźmiński, mjr dypl. Jerzy Levittoux, ppłk inź. Kazimierz Moniuszko, ppłk dypl. Stanisław Müller, ppłk dypl. Marian Porwit, mjr dypl. Eugeniusz Quirini, kpt. dypl. Jan Rzepecki, mjr Bronisław Sypniewski, ppłk Wacław Vorbrodt i kpt. Apoloniusz Zarychta. Redaktorem Encyklopedii był mjr Otton Laskowski. (23. 03. 1892 gubernia tobolska Paduń,  zm. 11.10.1953 Londyn).


     Dorobek TWW zasługuje na wielki szacunek.
     Po wojnie powstała trzytomowa Mała Encyklopedia Wojskowa.


     W 1960 funkcje TWW przejęły Koła Wiedzy Wojskowej. Powołał KWW minister ON, z zadaniem stałego podnoszenia wiedzy specjalistycznej członków we wszystkich dziedzinach zawodowych oraz samokształcenia zawodowego kadry zawodowej WP. KWW popularyzowały samokształcenie, czytelnictwo prasy specjalistycznej, upowszechniały wiedzę. Między innym i członkowie KWW rozprowadzali wspomnianą wyżej MEW po nieco mniejszej cenie dla subskrybentów. Dzisiaj pewnie mało kto wie, że kiedyś trzeba było zapisywać się na wydawnictwa ciągłe, uzyskiwać talony i… oczekiwać na kolejne tomy. W 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej w Gdańsku, w której kiedyś rozpoczynałem służbę, był taki pułkownik, który nieustannie zachęcał kadrę do subskrybowania wielkiego atlasu świata, MEW czy encyklopedii. Uważany był za nieszkodliwego (był hrabią) z powodu owego zaangażowania.
KWW przekształciły się potem w Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej a w latach osiemdziesiątych w TWO.


     W dorobku wspomnianych organizacji nie ma dzieł podstawowych na miarę pracy zespołu O. Laskowskiego.
Współcześnie (2007) PWN i Bellona wydały dwutomową Encyklopedię wojskową. Dowódcy i ich armie, Historia wojen i bitew. Technika wojskowa. W tej pracy liczącej około 1200 stron zapomniano (zbrakło miejsca) o TWWO oraz TWO. Można powiedzieć: dobrze, że się ukazała, ale…


     Towarzystwo Wiedzy Obronnej ma na swoim koncie wielki dorobek (już nieco zapomniany, a szkoda) w postaci utrwalenia od 1986 w formie medali wybitnych wodzów i dowódców w historii oręża polskiego oraz rodzajów sił zbrojnych.
Po serii zamkniętej liczącej 23 medale, rozpoczęto wydawanie medali poświęconych rodzajom sił zbrojnych.

Polska Marynarka Wojenna


     Awers. Na tle morza widnieje plastyczna półpostać marynarza służby zasadniczej z banderką; po prawej stronie znajduje się obowiązujący emblemat MW. Powyżej, na tle nieboskłonu widnieje proporzec MW. Całość obrzeżona otokiem z wypukłych kropek, w którego dolnej części zamieszczono napis wersalikami z szeryfami: POLSKA MARYNARKA WOJENNA.
     Rewers stanowi morze, na którym umieszczono sylwetki OORP „Krakowiak”, „Błyskawica” i „Sokół”. Pod spodem sygnatura emitenta: odznaka TWO oraz rok emisji 1998. Na obrzeżu wydzielonym wypukłymi kropkami wymieniono nazwy akwenów morskich, na których polscy marynarze działali od 1918 do 1945 roku: BAŁTYK, M(ORZE) PÓŁNOCNE, ATLANTYK, M(orze) ŚRÓDZIEMNE. Sygnatura autora AP.


Produkcja Mennica Warszawska. Medal bito w brązie i jako srebrzony. Średnica 69,8 mm.


                                                                                                                          Józef Wąsiewski
 

Medal pamiątkowy Polska Marynarka Wojenna 1998
Awers medalu pamiątkowego 70-lecia PMW.
Medal pamiątkowy Polska Marynarka Wojenna 1998
Rewers medalu pamiątkowego 70-lecia PMW.
ten artykuł przeczytano : 5121 razy.