Start » Umundurowanie » Tablice mundurowe Marynarki Wojennej w II RP

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
10
zwiedzajacych

Tablice mundurowe Marynarki Wojennej w II RP

Tablice mundurowe Marynarki Wojennej w II RP
Wygląd czapek, naramienników i rękawów z oznakami stopni.

     Dostrzegam spore zainteresowanie naszych Czytelników sprawami mundurowymi, co spowodowało sięgnięcie do dawnych materiałów. Pozornie wygląd mundurów, oznak, stopni jest taki sam. Tylko pozornie. Detali rozróżniających jedne od drugich jest wiele. Po wojnie, w latach czterdziestych oficerowie przyjeżdżający z Warszawy na kontrole czy inspekcje nie chcąc mieć kłopotów z rozróżnianiem komandora podporucznika od powiedzmy bosmanmata zarządzili noszenie oznak marynarskich na rękawach oraz oznak jak w wojsku – na naramiennikach. Odtąd każdy pałkownik (większość z nich pochodziła ze wschodu i słabo lub często nawet wcale początkowo nie rozmawiała po polsku) nie miał już kłopotu  z odróżnianiem kto jest kim. Zostało to sformalizowane w akcie normatywnym. Patrz: Przepisy ubiorcze Sił Zbrojnych w czasie pokoju MON, Mund-Tab 3/52. W punktach 59–60 dla oficerów młodszych i starszych napisano w podpunktach 3.: na naramiennikach kurtek i płaszczy  – gwiazdki metalowe lub haftowane bajorkiem koloru złotego, umieszczone według zasad jak w Wojskach Lądowych (…) Pokażemy, jak wyglądały przy okazji.


     Dlatego wybrałem – moim zdaniem chcąc uzupełniać informacje o marynarskim mundurze – istotne ilustracje przedwojennego umundurowania marynarskiego. Przesunięcia barw na ilustracjach wynikły z dosyć słabo opanowanego procesu druku przez drukarnię.


     Materiał źródłowy: Tablice wyglądu umundurowania marynarskiego wybrane z pozycji mjr. dypl. Mieczysława Pęczkowskiego, Umundurowanie Wojska, Marynarki Wojennej i Przysposobienia Wojskowego w Polsce z 1935 roku. (JW.)

 

Tablice mundurowe Marynarki Wojennej w II RP
Wygląd czapek, naramienników i rękawów z oznakami stopni.
Tablice mundurowe Marynarki Wojennej w II RP
Stopnie wojskowe na naramiennikach, epolety, czapki, emblematy.
Tablice mundurowe Marynarki Wojennej w II RP
Sznury naramienne.
Tablice mundurowe Marynarki Wojennej w II RP
Tablica oznak żołnierskich.
ten artykuł przeczytano : 26795 razy.