Start » Wydawnictwa » Rocznik Służby Zdrowia Marynarki Wojennej 2006-2008

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
6
zwiedzajacych

Rocznik Służby Zdrowia Marynarki Wojennej 2006-2008

Rocznik Służby Zdrowia Marynarki Wojennej 2006-2008
Rocznik Służby Zdrowia Marynarki Wojennej 2006-2008     Zespół redakcyjny tworzą: Kazimierz Dęga – przewodniczący Romuald Olszański – zastępca, Bartosz Morawiec – sekretarz oraz członkowie : Piotr Drabarek, Krzysztof Drąg, Bogumił Filipek, Andrzej Grabowski, Kazimierz Kaczmarek i Dariusz Lewicki.
Tom podzielono na 9 działów.
      1.    Historia medycyny morskiej


1.1. Kazimierz Kaczmarek, Służba zdrowia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w latach 1922–1951;
1.2. Kazimierz Dęga, Bogumił Filipek, Duszpasterstwo Marynarki Wojennej RP. Rys historyczny;
1.3. Kazimierz Kaczmarek, Kpt. dr med. Jan Sieczkowski, współtwórca Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej (SWAM. Wspomnienie w 10. rocznicę śmierci.
1.4. Bogumił Filipek, Służba zdrowia Marynarki Wojennej RP w medalierstwie;
1.5. Józef Caba, Zatajona prawda o ognisku ospy prawdziwej w Gdańsku w 1962 roku;
1.6. Jerzy Kaczmarek, Kazimierz Kaczmarek, Wybrane zagadnienia rozwoju wojskowego wyższego szkolnictwa medycznego w Polsce. Rys Historyczny;
1.7. Adam Sadkiewicz, Niektóre problemy Oddziału Chorób Wewnętrznych 7. Szpitala Marynarki Wojennej. Z perspektywy 50.lat;
1.8. Kazimierz Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Pamięci lekarzy Marynarki Wojennej poległych podczas II wojny światowej;
1.9. Aleksander Laukienicki, Wspomnienia oficera–lekarza Marynarki Wojennej ze służby w Ustce w latach 1948–1950.


     2. Medycyna morska


2.1. Krzysztof Zabiegliński, Rola i zadania Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w kontekście          specyfiki służby na okrętach Marynarki Wojennej RP;
2.2. Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Zabielski, Przegląd problemów zdrowotnych występujących podczas nurkowań;
2.3. Jerzy Regent, Kazimierz Dęga, Hałas jako zjawisko kształtujące klimat akustyczny okrętu;
2.4. Krzysztof Drąg, Marcin Machniak, Jarosław Półtorak, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni,– struktura i zadania;
2.5. Władysław Kotyłło, Bogdan Stachowiak, Feliks Karnicki, Piotr Siermontowski, Zastosowanie gazowego dwutlenku węgla jako kontrastu naczyniowego w badaniach DSA. Doniesienie wstępne;             
2.6. Barbara Wiśniewska, Romuald Olszański, Zaburzenia ze strony narządu  wzroku u osób poddanych działaniu wysokiego ciśnienia parcjalnego tlenu;
2.7. Piotr Świniarski, Piotr Siermontowski, Robert Koktysz, Zmienność niektórych parametrów krążenia podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych;
2.8. Zbigniew Dąbrowiecki, System wczesnego powiadamiania epidemiologicznego dla województwa Pomorskiego;
2.9. Kazimierz Kaczmarek, Jerzy Kaczmarek, Szefowie Służby Zdrowia Marynarki Wojennej RP.

     3. Medycyna tropikalna


3.1. Marek Mikołajczuk. Krzysztof Korzeniewski, Piotr Dzięgielewski, Romuald Olszański, Profilaktyka malarii wśród pilotów misji wojskowych pełniących zadania mandatowe w rejonach endemicznych;
3.2.Krzysztof Korzeniewski, Rola służby zdrowia w doborze kandydatów do służby poza granicami państwa;
3.3. Brunon Kierznikowicz, Wacław Nahorski, Bartosz Morawiec, Problemy epidemiologiczne z diagnostyczno-terapeutyczne niektórych chorób tropikalnych przywlekanych do Polski;
3.4. Krzysztof Korzeniewski, Afganistan – informacje ogólne;
3.5. Krzysztof Korzeniewski, Zagrożenia zdrowotne w w Afganistanie;
3.6. Krzysztof Korzeniewski, Galeria afgańska.


     4. Rozwój naukowy i zawodowy lekarzy Marynarki Wojennej, (doktoraty i specjalizacje)

     5. Kronika wydarzeń

     6. Wspomnienia pośmiertne

     7. Recenzje i omówienia

      8. Regulamin ogłaszania prac w Roczniku Służby Zdrowia Marynarki wojennej RP
      9. Streszczenie prac w języku angielskim.


Tom XXVII, Gdynia 2008, stron 284.


* * * * *


   Wysoko cenię wszelkie formy pracy dla innych. Także i w tym wypadku składam należny hołd tym, którym jeszcze się chce pracować dla przyszłości. To nader cenna i godna szacunku postawa.
   Nie zamierzam ani czuję jakiegokolwiek prawa do zajmowania się tekstami, zwłaszcza specjalistycznymi. Moją domeną pozostają pewne fakty związane z dziejami Marynarki Wojennej, pośród których czuję się niezgorzej. Z tego powodu uważam, ze prezentowane na naszej stronie materiały o dokonaniach służby zdrowia w trakcie wojny autorstwa Bolesława Markowskiego mogłyby być pożytecznym i ciekawym poznawczo materiałem.
   Z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z materiałem Józefa Caby o zatajonym ognisku ospy. Podobnie bardzo spodobały mi się wspomnienia Aleksandra Laukienickiego z czasów służby w latach 1948-50 a zwłaszcza jego bardzo (z dzisiejszego punktu widzenia) kontrowersyjna lecz skuteczna metoda zwalczania chorób wenerycznych. Dodam ponadto, że w poniemieckich mundurach polowych (białych, z „gapami” pod kołnierzem) elewi w Ustce ćwiczyli jeszcze w 1953 roku.
   Artykuły Kazimierza i Ireny Kaczmarków o służbie zdrowia OSMW oraz o lekarzach MW poległych podczas wojny są bardzo ważne dla tych którzy mozaikowo układają obraz dziejów  Marynarki Wojennej.
   Z punktu widzenia osoby, opracowującej bazę danych kadr oficerskich MW 1944-2000, niezwykle ważne są zawarte w Roczniku Wspomnienia pośmiertne. W numerze przywołano osoby: bryg prof. zw. dr. nauk medycznych Władysława Tkaczewskiego (1925-2006); prof. dr. hab. med. kpt. rezerwy Czesława Zwierza (1921-2006); dr Ewę Biegańską-Karaś (1915-1991);kmdr dr. med. Edwarda Łukaszewicza (1897-1983); kmdr mgr. farm. Sylwestra Teodora Raabe (1916-1992); kmdr lek. med. Alfonsa Eicherta (1923–2000); kmdr. por. dr. med. Jerzego Lenartowicza (1927–2003); kmdr. dr. med. Edwarda Szypury (1925–1999); kmdr dr. med. Henrka Nowakowskiego (1929–1999); kmdr lek. Stanisława Szkodzińskiego (1924–2005); kmdr. lek Zbigniewa Śmietanko (1934–2006); kmdr. lek. dent. Marka Romańskiego (1934–2006); kmdr dr. Med. Andrzeja Bełdzińskiego (1934–2006) kmdr. dr. n. med. Hilarego Kątnego (1926–2007); kmdr. dr. med. Czesława Welento (1925–2007).
                                                                  Józef Wąsiewski
 

ten artykuł przeczytano : 4993 razy.