Start » Wydarzenia » Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza

Marynarka wojenna

Nowe

Najciekawsze

Szukaj
Loading
Nasze strony

Guziki polskiej MW 1918-2008

Na stronie jest
14
zwiedzajacych

Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza

Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Admirał Henryk Pietraszkiewicz z małżonką

     Hieronim Henryk Pietraszkiewicz urodził się  3 stycznia 1923 w Kolonii Woronowo na Wileńszczyźnie). W 1939 roku ukończył gimnazjum im. ks. Grzegorza Piramowicza w Dziśnie.

     Wcielony w 1944 do Armii Czerwonej, skąd odkomenderowany od 15.09. 1944 do Ludowego Wojska Polskiego gdzie ukończył kursy wojenne podoficerski i oficerski – w batalionie szkolnym 4. Dywizji Piechoty im. pułkownika Jana Kilińskiego.

     Został zastępcą dowódcy baterii moździerzy do spraw polityczno-wychowawczych w 10. Pułku Piechoty 4. Dywizji Piechoty. Walczył o Warszawę, w przełamywaniu Wału Pomorskiego, brał udział w bitwie o Kołobrzeg, w forsowaniu Odry, w bitwie o Berlin oraz w walkach nad Łabą. Po zakończeniu działań wojennych był do 1946 roku instruktorem propagandy w 10 Pułku Piechoty.

     Od lipca 1946 roku podporucznik rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej, którą ukończył we wrześniu 1949 roku jako prymus Wydziału Pokładowego i zarazem kapitan marynarki. Wraz z nim wówczas OSMW ukończyło 28 oficerów, między innymi: Ludwik Janczyszyn, Gwidon Karolczak, Edward Łączny, Kazimierz Podrucki, Henryk Romanek, Zygmunt Rudomino, Zdzisław Studziński, Władysław Urbański.

     Pierwsze stanowisko służbowe w Marynarce Wojennej objął w 1949 roku jako dowódca okrętu na ścigaczu okrętów podwodnych ORP Sprawny z dywizjonu ścigaczy w Gdyni.   Od tegoż roku był zastępcą dowódcy ORP Sęp w gdyńskim dywizjonie okrętów podwodnych. Od 1951 do 1954 roku dowodził ORP Sęp, po czym zajmował funkcję szefa sztabu dywizjonu okrętów podwodnych. W 1956 roku został dowódcą 1. Brygady Okrętów Podwodnych w Gdyni. W latach 1966-1969 dowodził 9 Flotyllą Obrony Wybrzeża w Helu, a w 1969 roku przez krótki czas był komendantem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Następnie pełnił służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni, początkowo jako szef Sztabu Głównego Marynarki Wojennej – I zastępca dowódcy Marynarki Wojennej, a od 1979 roku zastępca dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych. Formalnie służbę wojskową zakończył 18 listopada 1983 roku i przeszedł w stan spoczynku. 7 stycznia 1984 roku oficjalnie pożegnał go ówczesny minister Obrony Narodowej.

     W trakcie służby wojskowej ukończył Wyższy Kurs Akademicki w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR im. marsz. Klimenta Woroszyłowa w Leningradzie (lata 1955-1956). W 1966 roku został magistrem historii Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz inżynierem nawigatorem statku morskiego Wydziału Pokładowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni.

     Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz Ligi Morskiej. W okresie od 1982 do 1986 roku był prezesem Zarządu Głównego Ligi Morskiej. Wyprowadzał tę organizację z nader trudnego polożenia, w któerym znalaza się bardzo szybko po powstaniu. Aktywny w Bractwie Okrętów Podwodnych – pierwszym bractwie poprzedzającym powstanie Ligi Morskiej – a także w Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszeniu Miłośników Okrętu Muzeum Błyskawica. W 2001 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Autor ponad 20 publikacji.

      W dniu 9 stycznia do Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” przybyło liczne grono osób, głównie marynarzy oraz duża delegacja Ligi Morskiej i Rzecznej.  Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała „100 lat”, a życzenia Admirałowi złożył dowódca Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea. Okolicznościowe życzenia urodzinowe przesłał Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

     Na spotkaniu w Klubie MW „Riwiera” zaprezentowana została nowa książka admirała H. Pietraszkiewicza: Rozważania o tradycji Marynarki Wojennej. Był także medal pamiątkowy. (90 egzemplarzy powstało w pracowni Celstan Stanisława Śliwy). Goście wysłuchali licznych wspomnień osobistych wygłoszonych przez podwładnych, między innymi komandorów: Stanisława Wielebskiego, Edwarda Kinasa oraz Stefana Czarneckiego. Ważne miejsce admirała w służbie odrodzonej w 1981 roku Lidze Morskiej przypomnieli delegaci z prezesem Andrzejem Królikowskim. Na uroczystości dla kontradmirała H. Pietraszkiewicza wystąpił także chór Akademii Marynarki Wojennej oraz Zespół Wokalny Klubu MW „Riwiera”.

     Fotoreportaż  z przebiegu uroczystości przygotował Andrzej Matulewicz.

                                                                  Józef Wąsiewski
 

Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Admirał Henryk Pietraszkiewicz z małżonką
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Podwodnik-podwodnikowi. Gratuluje szef Bractwa Okrętów Podwodnych kmdr Edward Kinas.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Daniel Duda (w mundurze), Jan. K. Sawicki, Ryszard Wawruch( w mundurze), Stanisław Śliwa.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Dowódca MW admirał floty Tomasz Mathea
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Gratulacje od admirała T. Mathei.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Gratuluje Stanisław Śliwa, grawer, członek kierownictwa krajowego Związku Piłsudczyków.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Pamiątka od AMW.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Kmdr Jan Fursewicz najdłuższy stażem komendant Portu Wojennego w Gdyni z małżonką
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Okolicznościowy toast. W głębi członkowie Bractwa Okrętów Podwodnych.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Delegacja kierownictwa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej. Mówi prezes ZG Andrzej Królikowski.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Mówi skarbnik ZG LMiR Barbara Latocha.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Mówi Stafan Wasiljew, gdyński łodzianin.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Okolicznościowy adres Ligi Morskiej i Rzecznej. Na pierwszym planie łodzianie Stefan Wasiljew i Andrzej Wojnarowski.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Okolicznościowy adres Ligi Morskiej i Rzecznej skierowany do Jubilata w rękach Barbary Latochy.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Medal dziewięćdziesięciolecia LMiR oraz dziewiećdziesięciolecia Admirała w rękach prezesa LMiR Andrzeja Króliikowskiego.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Pamiątka od prezesa LMiR.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Czynny marynarz gratuluje marynarzowi w stanie spoczynku.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Tadeusz Kuśmierski, sekretarz generalny LMiR wręcza akt okolicznościowy.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Gratuluje skarbnik ZG LMiR Barbara Latocha.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Kwiaty od Ligi Morskiej i Rzecznej małżonce Jubilata.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Podwodnicy. Na pierwszym planie adm. Jędrzej Czajkowski.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Admirał Jędrzej Czajkowski wręcza kwiaty Jubilatowi.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Życzenia od BOP.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Życzenia od BOP.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
...uściski, pocałunki...
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
...oraz moc życzeń...
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Życzenia od Towarzystwa Nautologicznego.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Jubilat z małżonką.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Najstarszy członek BOP z gratulacjami admirałowi.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Gratuluje Ryszard Wawruch.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Uściski Daniela Dudy.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Henryk Pietraszkiewicz i Daniel Duda.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Państwo Pietraszkiewiczowie
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Daniel Duda na pierwszym planie.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Mówi dowódca Marynarki Wojennej.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
J. Czajkowski, B. Gierszewski, C.Braciszewski, E. Olewiński...
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Życzenia i upominki od Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Na pierwszym planie kmdr Ryszard Sawicki.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Ligowcy na jubileuszu admirała Henryka Pietraszkiewicza.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
...płyną wspomnienia...
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Było o czym wspominać...
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Raz jeszcze Edward Kinas.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Uściski dloni podwodników.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Stefan Wasiljew Z Łodzi.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Z "kącika ligowego" głos zabrał Stefan Wasiljew.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Występy.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Pamiątka od Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Dziewięćdziesięciolecie admirała Henryka Pietraszkiewicza
Adres Bractwa Okrętów Podwodnych.
ten artykuł przeczytano : 6182 razy.